Otyłość się dziedziczy!

Dodaj do ulubionych

Otyłość się dziedziczy, naukowcom udało się udowodnić, iż spowodowane nieprawidłową dietą otyłość oraz cukrzyca dziedziczone są przez potomstwo poprzez oocyty oraz nasienie.  

Do swoich badań zespół naukowców z Instytutu Genetyki Eksperymentalnej (IEG) wykorzystał myszy, u których nagromadził się nadmiar tkanki tłuszczowej lub wykształciła się cukrzyca typu 2. Obydwa zaburzenia metaboliczne spowodowane były nieprawidłową dietą. Zapłodnienia dokonano metodą in vitro (IVF) przy pomocy wyizolowanych oocytów oraz nasienia. Potomstwo donosiły oraz wydały na świat zdrowe samice myszy pełniące rolę matek zastępczych. Pozwoliło to naukowcom wykluczyć działanie czynników zewnętrznych takich jak warunki życia rodziców czy schematy zachowania matki podczas ciąży oraz okresu karmienia piersią.  

Otyłość dziedziczymy po rodzicach

 "Wyniki badania pozwalają twierdzić, iż zarówno oocyty jak i nasienie przekazują informacje epigenetyczne, które to prowadzą w rezultacie do otyłości potomstwa, głównie płci żeńskiej." podsumował profesor Johannes Beckers, przewodniczący badania. U nowo narodzonych samców geny miały z kolei większy wpływ na poziom glukozy we krwi. 

 Naukowcy coraz bliżej wyjaśnienia przyczyn epidemii cukrzycy na świecie  

"Dziedziczone epigenetyczne zaburzenia metabolizmu spowodowane nieprawidłową dietą rodziców mogą stanowić jedną z głównych przyczyn dramatycznego wzrostu ilości osób chorych na cukrzycę. Ich liczba nieprzerwanie wzrasta od początku lat sześćdziesiątych" stwierdził profesor Martin Hrabe de Angelis, dyrektor IEG oraz pomysłodawca badania.

Wzrost odsetka rodziców chorujących na cukrzycę ciężko wyjaśnić mutacjami genów (DNA), ponieważ zmiana ta zaszła nadspodziewanie nagle. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż skutki epigenetycznego dziedziczenia cech biologicznych (w przeciwieństwie do ich genetycznego przekazywania potomstwu) są odwracalne, naukowcy uważają, iż wyniki opisywanego eksperymentu wskazują na możliwość zahamowania wysoce niepokojącego trendu społeczno-zdrowotnego.   

 

Teorie dotyczące dziedziczności oraz ewolucji opracowane zarówno przez Jean-Baptiste Lamarcka jak i Karola Darwina wskazują, iż cechy biologiczne nabywane przez rodziców w ciągu swojego życia na drodze kontaktu z otoczeniem mogą być następnie przekazane potomstwu. Aż do momentu opracowania neodarwinistycznej „syntetycznej teorii ewolucji” łączącej w sobie koncepcję selekcji naturalnej Darwina oraz genetyki Gregora Mendela, odrzucano możliwość dziedziczenia cech nabytych. "Rezultaty badania są niezwykle istotne z punktu widzenia medycyny. Po raz pierwszy udowodniono bowiem, iż nabyte choroby metaboliczne mogą zostać przekazane epigenetycznie poprzez oocyty oraz nasienie. Fakt ten dowodzi słuszności teorii Lamarcka oraz Darwina" przyznał profesor Johannes Beckers.

Objaśnienia terminologiczne 

 *Epigenetyka: Termin “epigenetyka” odnosi się do procesu dziedziczenia cech niedeterminowanych główną sekwencją DNA (genami). Aż do chwili obecnej za nośniki informacji epigenetycznych uważano RNA oraz modyfikacje chemiczne chromatyny (w DNA histonów).

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑